Inschrijvingen zomerkamp

Zomerkamp 2020

Goed nieuws! Na weken bang afwachten kregen we eindelijk het groene licht! We zullen deze zomer ons kamp kunnen opstellen te Taverneux, Houffalize. 

De inschrijvingen voor het zomerkamp zijn daarmee ook vanaf vandaag geopend. Het kamp zal volledig aangepast zijn aan alle nodige voorzorgsmaatregelenen, maar er zal ook volop kunnen gespeeld worden! Van hoger uit hebben we een volledig en gedetailleerd draaiboek gekregen omtrent alle nodige maatregelen om een kamp veilig te laten doorgaan. Dit draaiboek is opgesteld in samenspraak met alle virologen en goedgekeurd door de Nationale veiligheidsraad. Het is ook geldig in heel België en telt voor alle jeugdwerkingen. Al deze informatie met heel wat FAQ's zijn beschikbaar via www.ksa.be/corona.  

Aan de hand van dit protocol zijn we ons eigen kampdraaiboek aan het aanpassen naar alle extra voorwaarden en regels. Er zullen dus wat extra hygiënische en andere maatregels aanwezig zijn op ons kamp. Zodra ons aangepast draaiboek volledig af is, zal u ook een volledig en gedetailleerd overzicht krijgen van alle aanpassingen. Op deze manier kunnen wij een plezant en toch veilig kamp aanbieden! 

Het kamp gaat door op onze klassieke data van 18-28juli. Inschrijven voor het volledige kamp kan vanaf jong-knapen of ouder.
Zit uw zoon bij de Leeuwkes (2011-2013)? Dan kan hij mee vanaf 23 tot 28 juli. Hiervoor vragen we wel om zelf vervoer naar het kampterrein te voorzien. 

Aangezien er dit jaar GEEN bezoekdag mag plaatsvinden, zal er ook maar 1 inspringmoment zijn, namelijk op 23juli. Op deze dag starten de Leeuwkes hun kamp, maar kunnen ook ouderen leden nog later aansluiten indien gewenst. Op 18 juli zal er zoals elk jaar een prive-bus ingelegd worden, met de nodige aanpassingen natuurlijk. Op 28juli keren we ook samen met een prive-bus huiswaarts. De busrit is inbegrepen in de kampprijs. De leden die op 23 juli toekomen, voorzien zelf vervoer om op het kampterrein te geraken. 

Er geldt een inschrijvingslimiet van 40 kinderen. We stellen ons kamp ook open voor vriendjes van onze leden. Door de sluiting van de scholen en sportclubs heeft iedereen lang thuis gezeten, zonder veel sociaal contact. Daarom willen we iedereen de kans geven om deze verloren speeltijd met hun vriendjes in te halen tijdens ons KSA kamp! De prijs van het kamp is €10 duurder voor niet-leden, aangezien wij hen nog moeten verzekeren. Leden zijn sowieso verzekerd bij de betaling van hun lidgeld, ook voor het zomerkamp. 

INFOSESSIE ZOMERKAMP 2020:

Via onderstaande video kan u de infosessie over het zomerkamp herbekijken. Zowel het kampgebeuren als de extra maatregelen worden uitgebreid besproken. Vragen kan u altijd stellen via een e-mail naar info@ksa-sint-amandus.be 

 

Prijs

Volledig kamp: €165 leden (€175 niet-leden) 
Verkort kamp vanaf (23/07): € 80 (€90 niet leden)
Kansenpas tarief €40 volledig kamp, €20 verkort kamp 
-> Indien van toepassing; gelieve dit te melden bij de opmerkingen onderaan het formulier met vermelding van het kansenpas nummer!  

Indien een jongere broer meegaat, krijgt deze € 15 korting op zijn inschrijving.
Betaling kamp gebeurt via overschrijving op ons rekeningnummer: BE 49 7371 1110 6671
met vermelding van Inschrijving kamp + [Naam] + [Ban]

Inschrijvingsformulier

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR - General Data Protection Regulation) van kracht. Hierdoor zijn wij verplicht expliciete toestemming te vragen voor het verwerken van persoonlijke gegevens van uw zoon. Voor de werking van het kamp is het heel belangrijk om onderstaande gegevens in ons bezit te hebben. Na afloop van het kamp houden wij de gegevens niet langer bij en worden die vernietigd. Zowel de papieren versies als de digitale inschrijvingen. 

Ook de wetgeving omtrent beeldrecht geldt nog steeds. Deze wetgeving vraagt dat wij toestemming krijgen van kinderen (of, indien uw zoon -13 jaar is, van u) om foto's waar zij op afgebeeld staan (met uitzondering van groepsfoto's en toevallige afbeelding op de foto) te mogen nemen en te publiceren in ons boekje en op onze Facebook pagina. De foto's worden na het kamp publiekelijk op Facebook geplaatst in het kampalbum. Bij niet akkoord worden er geen foto's genomen van uw zoon.

Tijdens het kamp zal ook een contactlogboek bijgehouden worden. Dit is ter aanleiding van de contacttracing van de Federale Overheid. 

Identiteitsgegevens
2de GSM nummer van een ouder of voogd of telefoonnummer van thuis
Straat huisnummer, gemeente postcode
Uitzondering op het begin en het einde van het kamp? Laat dit a.u.b. achteraf weten bij de opmerkingen!
Uitzondering op het begin en het einde van het kamp? Laat dit a.u.b. achteraf weten bij de opmerkingen!
Eventuele tweede verblijfplaats
2de GSM nummer van een ouder of voogd of telefoonnummer van thuis
Straat huisnummer, gemeente postcode
Extra contactpersoon bij afwezigheid ouders
Bv.: Oma, Tante, Nonkel ...
Gelieve minstens een GSM of een telefoonnummer in te geven
Huisarts
Medische gegevens
Als leider is het niet toegelaten om op eigen initiatief medicatie te geven aan minderjarigen. Ook niet als dit geneesmiddel verkregen kan worden zonder voorschrift. Als het kind een allergische reactie of nevenwerking zou krijgen op het toegediende geneesmiddel, kan de leiding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke schade. Daarom vragen wij u om aan te geven welke medicatie uw zoon nodig heeft tijdens het kamp en welke allergieën gekend zijn.
Welke? Hoe vaak? Hoe veel?
JaNee
Sport
Spel
Staptochten
Zwemmen
Denk ook aan buisjes in de oren!
Andere informatie
Eventueel kansenpastarief? Vermeld dan zeker het kansenpas nummer!
De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners en wordt bijgehouden door een verantwoordelijke binnen de leidingsploeg. De leiding heeft afspraken gemaakt om vertrouwelijk om te gaan met de gegeven informatie.
De dieetvoorkeur en allergieën worden uiteraard doorgegeven aan de kookploeg.

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan. Meer info over ons privacybeleid vindt u in onze privacyverklaring op www.ksa.be/privacy.

Schrijf in onderstaand tekstvak Ik ga akkoord met de verwerking van deze gegevens zodat wij uw expliciet akkoord hebben.
CAPTCHA
Dit veld is om te testen of je een machine of persoon bent om spamberichten te voorkomen.